LEEK - Wie met de auto of motor te hard rijdt op de Lindensteinlaan in Leek krijgt vanaf 3 oktober 2022 een boete. Vanaf dat moment treedt de flitspaal in werking. De gemeente Westerkwartier, de politie, Veilig Verkeer Nederland en het OM verwachten dat bestuurders hun rijgedrag hierdoor gaan aanpassen. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid in Leek. Vorige maand werd de flitspaal op de Auwemalaan in Leek al in gebruik genomen.

De flitspaal staat ter hoogte van de kruising Lindensteinlaan - Oldenoert en handhaaft op beide rijrichtingen. Hier geldt een maximum snelheid van 50 km per uur.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten de flitspaal te plaatsen op aanvraag van de gemeente Westerkwartier, de politie en Veilig Verkeer Nederland.

De Lindensteinlaan is een belangrijke doorgaande route met meerdere oversteken voor fietsers en voetgangers. Door twee aanliggende scholen worden deze oversteekplaatsen met name veel gebruikt door schoolgaand verkeer. Door de hoge verkeersintensiteit en de kruising met kwetsbare verkeersdeelnemers vormt een te hoge snelheid een groot risico. Het is bewezen dat een flitspaal een positief effect heeft op het rijgedrag en bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

Evaluatie
In de afgelopen periode is de flitspaal getest. Het aantal overtredingen in die periode was hoog. Vanaf 3 oktober 2022 krijgen alle overtreders een boete. Flitspalen staan 24 uur per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie verbeterd is. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de gemeente, of handhaving met een flitspaal langer noodzakelijk is.