DRENTHE - De politiechef heeft een medewerker van de politie Noord-Nederland, district Drenthe, op basis van de uitkomsten van een disciplinair onderzoek ontslagen.


De medewerker werd op verdenking van ernstige vormen van plichtsverzuim begin 2020 buiten functie gesteld. Na bestudering van de feiten en omstandigheden heeft de politiechef de medewerker onvoorwaardelijk strafontslag opgelegd.

Onderzoek
Het disciplinair onderzoek naar de medewerker startte begin 2020 en werd uitgevoerd door de afdeling VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) Noord-Nederland.

Integriteit
Integriteit is de basis van goed politiewerk. De politie staat voor betrouwbaarheid. De samenleving mag verwachten dat wij zorgvuldig en adequaat handelen en daar verantwoordelijkheid voor nemen en transparant over zijn. Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Dat geldt voor iedereen bij de politie. Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. De politie is daar alert op. Van fouten moeten we leren en plichtsverzuim heeft consequenties. De politie onderzoekt meldingen van ernstig plichtsverzuim zorgvuldig en straft waar het moet.