DIEVER - Op 3 oktober organiseren de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld een bijeenkomst over de aanwezigheid van de wolf in Zuidwest Drenthe en de onrust die dit veroorzaakt bij inwoners van de gemeente.


Rikus Jager, Burgemeester Westerveld: "In de samenleving is veel onrust over de aanwezigheid van de wolf. We hebben daarom de provincie Drenthe, als bevoegd gezag voor de wet natuurbescherming, gevraagd om samen met de gemeente een bijeenkomst te organiseren. Hier kunnen onze inwoners hun zorgen uiten en vragen stellen."

Naast dat er ruimte is om het gesprek aan te gaan, is er tijdens deze bijeenkomst ook aandacht voor de wet natuurbescherming en veiligheid. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Vanuit de bevoegdheden die wij hebben als provincie hebben, gaan we onder andere in op wolfwerende maatregelen en schadeafhandeling."

Andere bijeenkomsten

Naast deze bijeenkomst organiseert de provincie Drenthe in de maand oktober een bijeenkomst voor alle veehouders die het afgelopen jaar schade meldden. We willen leren van de ervaringen en bekijken waar verbeterpunten liggen. De getroffen veehouders worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Ook organiseert de Gebiedscommissie Wolf Drenthe in oktober en november drie praktijksessies. Eén gericht op schaapsherders, één voor de beweidingsbedrijven en een sessie voor kleinschalige schapen- en geitenhouders. De wolvencommissie wil in het veld het gesprek aangaan om samen te kijken wat er gedaan kan worden om schade in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen. De praktijksessies richten zich op praktische preventiemaatregelen, het delen van ervaringen en het toekomstperspectief. De uitnodigingen voor de praktijksessies worden nog verstuurd.

Waar

Gemeentehuis Westerveld
Raadhuislaan 1
7981 EL Diever

Wanneer

maandag 3 oktober, inloop om 19.30 uur.

Aanmelden

Omdat er beperkt plek is in het gemeentehuis, dient u zich van tevoren aan te melden. Dit kan tot 30 september via het aanmeldformulier. Als blijkt dat de animo voor de bijeenkomst groot is, wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd.