DRENTHE - Gemeenten en de provincie Drenthe zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.


Eind september start de provincie Drenthe daarom een onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende winkelgebieden. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en de provincie bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt mede uitgevoerd op verzoek van de provincie Drenthe. Alle Drentse gemeenten nemen deel aan het onderzoek, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus I&O Research, BRO en Goudappel. In 2019 is er voor het laatst een koopstromenonderzoek uitgevoerd in Drenthe.

Deelnemers gezocht

Eind september start het veldwerk (dat loopt tot eind oktober). Inwoners uit alle gemeenten in Drenthe worden tussen 26 september en 11 oktober 2023 uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het koopstromenonderzoek 2023.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.koopstromen.nl. Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Mailen kan naar info@koopstromen.nl.