ASSEN - Op vrijdag 31 mei geven de 3 koren van Koorschool Drenthe gezamenlijk een concert in De Kandelaar in Assen.


De drie koren (opleidingskoor, concertkoor en Oude muziek ensemble) treden los van elkaar en in wisselende samenstellingen op. Uiteraard brengen zij ook een aantal werken samen ten gehore.De drie koren staan onder leiding van artistiek leider Arian van der Mark en de begeleiding op orgel en vleugel is in handen van Stef Tuinstra.

Koorschool Drenthe wil koorzang op een zo hoog mogelijk niveau aanbieden. Daarbij is extra aandacht voor de zingende jeugd. Zij leren van jongs af aan hun stem als instrument te gebruiken. Daarom volgen alle leerlingen een AMV traject tijdens een half uur zangles in de week waarin muziektheorie, solfège en ritme centraal staan. Na het afronden van deze algemene muzikale vorming stromen de zangers door naar het concertkoor. Om hun stem verder te ontwikkelen blijven alle kinderen wekelijks zangles volgen naast hun repetitie.Voor het verbreden en het creëren van extra ontwikkelmogelijkheden is ruim een jaar geleden het Oude muziek ensemble opgericht. Doel van dit (volwassen)ensemble is om een specialisatie in de oude muziek te kunnen bieden.

Het doel van Koorschool Drenthe is dat we de zangers van de toekomst opleiden. Daar investeren we graag in en de resultaten laten we graag aan u horen!

Het programma op 31 mei bevat werken van bekende componisten als Henry Purcell, John Rutter, Edward Elgar en Gabriel Fauré. Een aantal zangers zal ook solistisch te horen zijn met werken van Constantijn Huygens en Ditrich Buxtehude.

Het concert vindt plaats aan de Oude Molenstraat 20 en begint om 19.30 uur. Entree € 10,- p.p. (kinderen t/m 17 jaar gratis). Let op, er is geen pin, dus contant betalen of via de QR code. Na afloop van het concert is er nog ruimte om elkaar te ontmoeten en na te praten. Tegen een geringe vergoeding kan er koffie/thee gekocht worden bij de koster van de kerk.

Meer informatie: www.koorschooldrenthe.nl