RODEN - “Gelukkig hebben we de stijging van de OZB tot 4 procent weten te beperken. In het verleden baseerden we de stijging van de OZB vaak op de inflatiecorrectie. De inflatie ligt momenteel rond de 10 procent”, vertelt wethouder Alex Wekema over de begroting voor 2023. “Helaas leiden de toegenomen kosten er wel toe dat inwoners meer gaan betalen voor de riool- en afvalstoffenheffing.”

Wethouder Wekema: “We zijn blij dat we voor 2023 een sluitende begroting kunnen presenteren met een positief saldo van 498.000 euro. Als gemeente hebben we wel te maken met de hoge inflatie, waardoor we minder financiële ruimte hebben dan vorig jaar. Vanwege de vele onzekerheden zetten wij extra geld opzij. We willen er zijn voor onze inwoners, bedrijven en verenigingen die het financieel moeilijk krijgen.”

Investeringen in woningbouw en duurzaamheid

“We investeren in woningbouw en blijven juist nu investeren in duurzaamheid”, gaat Wekema verder. “Maar dit alles kunnen we niet doen zonder te investeren in onze organisatie.”

Klik op de link om de begroting te bekijken:

pdf

Begroting 2023 (PDF, 166.68 KB)


Begrotingsvergadering op 7 november

Op 12 oktober kunnen inwoners tijdens de raadsvergadering inspreken op de conceptbegroting. De gemeenteraad stelt op 7 november de definitieve begroting vast.