RODEN - De rekenkamercommissie van Noordenveld betrekt inwoners en bedrijven bij lokale Corona-evaluatie. Tot 10 januari kunt u uw ervaringen kwijt op cab:@cabgroningen.nl, onder vermelding van Evaluatie Corona Noordenveld.


Rol en inzet van corona maatregelen gemeente Noordenveld onderzocht

De rekenkamercommissie Noordenveld, evalueert de maatregelen die de gemeente Noordenveld heeft getroffen in verband met de bestrijding van Corona. De commissie heeft onderzoeksbureau CAB gevraagd te onderzoeken hoe inwoners, zelfstandigen (ZZP-ers), ondernemers in de horeca- en recreatiesector en verenigingen in Noordenveld de maatregelen hebben ervaren. De onderzoekers van CAB nodigen u uit om uw ervaringen per e-mail met hen te delen.

Wat zijn uw ervaringen ?
Het gaat nadrukkelijk om uw ervaringen en mening; geeft u die vooral door! Het CAB verwerkt uw reactie in een rapport over de beleving van de Coronamaatregelen. Het gaat in dit onderzoek dus niet om een oordeel over de maatregelen zelf, zoals die door het Kabinet zijn vastgesteld. De rekenkamercommissie stuurt het rapport naar de gemeenteraad. De raad is dan op de hoogte van de uitwerking van de maatregelen en kan eventueel om verbetering vragen.

Het rapport wordt naar verwachting begin 2021 afgerond. De rekenkamer stelt de raad van Noordenveld en het publiek op de hoogte van de uitkomsten.

Vertrouwelijk
U kunt uw ervaringen tot 10 januari 2021 per e-mail kwijt aan de onderzoekers van CAB. Uiteraard wordt uw mail met ervaringen en uw gegevens vertrouwelijk behandeld. U kunt uw ervaringen kwijt op: cab@cabgroningen.nl onder vermelding van Evaluatie Corona Noordenveld. Als u meer wilt weten over de evaluatie, dan kunt u bellen met Erik van Zuidam van de rekenkamercommissie Noordenveld, telefoon 06-11 34 55 55.