RODEN - Op dinsdag 15 juni heeft de gemeenteraad in een vertrouwelijke bijeenkomst besloten burgemeester Klaas Smid voor te dragen voor herbenoeming tot november 2027.


De voordracht tot herbenoeming wordt voorgelegd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij een positief advies wordt burgemeester Smid naar verwachting in oktober van dit jaar door de Commissaris van de Koning van Drenthe opnieuw beëdigd voor zijn tweede ambtstermijn van 6 jaar.

Zijn huidige ambtstermijn loopt tot november 2021.