RODEN - Vanaf eind oktober gaan we de dorpen en wijken door om bladeren van de voetpaden en het gras te verwijderen. We gaan 2 keer door alle dorpen en wijken om het blad op te ruimen. Vooraf kunnen we helaas niet aangeven wanneer we bij u in de straat zijn. U leest hier waar de bladverzamelplaatsen zijn en waar blad wel of niet goed voor is.

Bladverzamelplaatsen

U kunt het blad dat u zelf verzamelt in de groene GFT container doen of bij de
bladverzamelplaatsen neerleggen die op verschillende plaatsen in de dorpen en wijken
staan. Deze bladverzamelplaatsen halen we regelmatig leeg. Kijk voor de locaties op
www.noordenveld.nl/herfstbladeren-inzamelen

Hoopjes bladeren nemen we mee

U kunt uw blad ook op hopen (max 1 m3) aan de kant van de straat laten liggen.
Deze bladeren worden meegenomen in 1 van de opruimrondes. Dus niet tijdens het
leeghalen van de bladverzamelplaatsen! Leg de hopen op voldoende afstand van obstakels als bomen, paaltjes, lichtmasten etcetera.

Laat uw blad tussen de beplanting liggen

Bladeren die zijn gevallen tussen de beplantingen is goed voor de tuin. De gevallen
bladeren werken voor de planten als een beschermende deken tegen de vorst, is goed
voor het bodemleven, zorgt voor minder onkruid en vermindert uitdroging van de
bodem. Bovendien zorgt het voor een schuilplaats voor zoogdieren als de egel.

Gooi geen blad in de sloten

Helaas wordt ook veel blad in de sloten gegooid. Dit zorgt voor belemmering van de
doorstroming en verstopping van duikers. Dit kan uiteindelijk leiden tot wateroverlast.

Begrip en medewerking

Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, vragen wij u om uw auto
tijdelijk te verplaatsen wanneer u hoort of ziet dat wij in uw straat aan het werk
zijn. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden enige hinder kunnen veroorzaken, maar
rekenen op uw begrip en medewerking.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen via 088 - 050 88 86.