RODEN - De gemeente Noordenveld is bezig een economisch beleidskader en actieagenda te maken voor de komende jaren. Wat vindt u belangrijk waar men als gemeente op in moeten zetten op economisch vlak?

  • Heeft u ideeën over hoe Noordenveld de werkgelegenheid kan stimuleren?
  • Ziet u kansen om Noordenveld als vestigingsplaats op de kaart te zetten?
  • Weet u hoe Noordenveld de dienstverlening aan ondernemers kan verbeteren?

Woont u in Noordenveld of heeft u hier een onderneming? Denk en praat dan mee tijdens 1 van de online bijeenkomsten op:

  • Maandag 2 november van 20.30 - 21.30 uur
  • Dinsdag 3 november van 19.00 - 20.00 uur of van 20.30 - 21.30 uur

U meldt zich aan met voorkeursdatum en tijd door een e-mail te sturen naar

i.woldhuis@noordenveld.nl.