PEIZE - Op 7 april 2021 heeft de gemeenteraad besloten om levensloopgeschikte woningen te ontwikkelen op de Oude Velddijk 26 in Peize. De woningen moeten passen in de omgeving en indien mogelijk opgesteld worden in de vorm van een hofje. Omwonenden kunnen meedenken en meepraten over het vervolgproces en de verdere uitwerking.


Via een motie heeft de raad het college verzocht om via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) de locatie te ontwikkelen samen met Woonborg en de werkgroep seniorenhuisvesting Peize.

Indien mogelijk uiteraard.In de herfst van 2021 willen we starten met de procedure om een inwonersinitiatief te vinden dat via een CPO traject de locatie wil ontwikkelen. Om mogelijke inwonersinitiatieven de tijd te geven zich hierop voor te bereiden maken we dit nu alvast bekend. In de herfst volgt meer informatie over de procedure via de gemeentepagina en - website.

Geïnteresseerd om samen met anderen in een collectief een plan te ontwikkelen?
U kunt zich nu al opgeven. Zodra er meer informatie beschikbaar is wordt u rechtstreeks op de hoogte gehouden. Aanmelden kan via Postbus@noordenveld.nl ter attentie van mevrouw L. Otten, onder vermelding van CPO Peize.

Nadere informatie over de procedure is nu nog niet beschikbaar
Wel kunt u desgewenst meer informatie over de besluitvorming van de Oude Velddijk 26 in Peize vinden via de website van de gemeenteraad. De besluitvormende vergadering was op 7 april 2021 (agendapunt 5.1) en eerder op 2 oktober 2019 (agendapunt 5.7).