RODEN - De gemeente Noordenveld sluit de jaarrekening 2020 af met een positief resultaat van 943.000 euro. Na aftrek van al in 2020 aangegane verplichtingen is het netto resultaat 689.000 euro. Daarmee is de doelstelling om 2020 met zwarte cijfers af te sluiten gehaald.


Wethouder Alex Wekema: “wij zijn natuurlijk erg tevreden met dit positieve resultaat over het afgelopen jaar. Een jaar met ongekende omstandigheden en veel onzekerheden. Maar wij moeten wel voorzichtig zijn. Dat wij 2020 zo positief afsluiten heeft vooral te maken met administratieve handelingen en niet met meer inkomsten. Zo ziet de herverdeling van onze belangrijkste inkomstenbron het Gemeentefonds er voor 2022 niet gunstig uit en hebben we een zwakke vermogenspositie. Gelukkig kunnen wij deze iets herstellen door dit positieve resultaat. Verder is in het Sociaal Domein nog steeds sprake van meer uitgaven aan zorg voor onze inwoners dan dat er rijksmiddelen voor beschikbaar zijn. Dit verlies van ruim 445.000 euro blijft buiten het resultaat van de jaarrekening en wordt gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Zonder deze reserve en zonder de winstneming grondexploitaties van een half miljoen euro was het resultaat dus een stuk negatiever uitgevallen. Wij moeten dus kostenbewust zijn en blijven en scherp aan de wind zeilen om financieel gezond te blijven.”

Mooie resultaten in een onzeker jaar
Ondanks de onzekere vooruitzichten is er in 2020 nog veel gerealiseerd in de gemeente Noordenveld. Zo werd de Erfgoedprijs gewonnen en is de Health Hub samen met de stakeholders doorontwikkeld naar een zelfstandig werkend instituut. Het Beweegpark Peize is in gebruik genomen, het aanleggen van glasvezel in het buitengebied is al een heel eind gevorderd en we kopen een deel van onze stroom in van zonnepark HALO van de Energiecoöperatie Noordseveld. Daarnaast konden ook veel ondernemers en instellingen ondersteund worden in het jaar waarin het COVID 19-virus de samenleving tot stilstand bracht. Mooie resultaten in een zo onzeker jaar.

Vervolg
Maar zoals al gezegd: wij moeten voorzichtig blijven. Richting de begroting voor 2022 moeten dan ook belangrijke en mogelijk ingrijpende voorstellen gedaan worden om de huidige financiële uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Later dit jaar komt hier meer duidelijkheid over. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening 2020 in haar vergadering van 7 juli.