RODEN - De gemeente Noordenveld maakt zich sterk voor gelijke kansen, samen met; Humanitas Noordenveld, Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld, Kledingbank Noordenveld, Voedselbank Noordenveld, Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, Welzijn in Noordenveld en Petje Af Noordenveld. Deze organisaties vormen voortaan ‘Pact Noordenveld’.

‘Momenteel groeien ongeveer 300 kinderen in de gemeente Noordenveld op in een gezin met een inkomen onder de lage inkomensgrens’, vertelt wethouder Alex Wekema. ‘En dat terwijl iedereen in onze gemeente gelijke kansen zou moeten hebben. Met Pact Noordenveld willen we bereiken dat iedereen die eerlijke kans krijgt.’

Iedereen moet mee kunnen doen

Kinderen uit gezinnen die de eindjes niet of nauwelijks aan elkaar kunnen knopen, missen vaak de aansluiting bij activiteiten en komen zo buitenspel te staan. De gemeente Noordenveld vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Alle inwoners moeten zich kunnen ontwikkelen op school, op het werk en in hun vrije tijd.

De samenwerkende organisaties van Pact Noordenveld hebben als gezamenlijk doel om meer bekendheid te genereren voor maatschappelijke organisaties in de gemeente. Zodat inwoners die op welke manier dan ook steun kunnen gebruiken, weten dat ze hulp kunnen krijgen en waar ze hulp kunnen krijgen. Meer bekendheid voor het onderwerp ‘armoede’ zorgt er bovendien voor dat ook buitenstaanders armoede signaleren en het stigma op armoede kleiner wordt.

Samen voor gelijke kansen

Pact Noordenveld heeft als motto 'Samen voor gelijke kansen' en zal voor die boodschap via diverse kanalen aandacht vragen. Zo wordt er een flyer gemaakt en zullen het pact en de samenwerkende organisaties zich onder meer op sociale media presenteren.