RODEN - Gemeente Noordenveld is door de eigen MKB-ers in Drenthe uitgeroepen tot ‘De MKB-vriendelijkste gemeente’ van de provincie. Dit is de uitkomst van een landelijk onderzoek onder zo’n 20.000 ondernemers. Henk Kosters, wethouder economische zaken, ontving vanmiddag een plaatsnaambord en oorkonde uit handen van voorzitter MKB Drenthe Hilbert Wiechers en regiomanager Drenthe Jurgen Elshof.


De verkiezing van ‘MKB-vriendelijkste gemeente’ is een tweejaarlijks onderzoek waarmee MKB Nederland gemeenten wil stimuleren om zich actief in te zetten voor een beter MKB-beleid. Hierbij worden alle gemeenten in Nederland onderzocht op onder andere hun beleid, de lokale lasten en de communicatie. Omdat het onderzoek een positieve prikkel wil geven, worden alleen de 100 beste gemeenten genoemd in de landelijke lijst en per provincie de top 3. Deze is voor Drenthe:

  1. Gemeente Noordenveld
  2. Gemeente De Wolden
  3. Gemeente Assen

“Het ondernemersklimaat voor MKB-bedrijven in onze steden en dorpen wordt in een belangrijke mate bepaald door het beleid van de gemeente en de concrete uitvoering daarvan,” vertelt Hilbert Wiechers. “De ondersteuning die de gemeente biedt en de relatie met ondernemers zijn vaak ook heel bepalend bij de vestigingskeuze van een ondernemer. MKB Noord wil zorgen dat ondernemers in het Noorden de ruimte krijgen om te ondernemen. Want als het ondernemers goed gaat, gaat het goed met de werkgelegenheid en de leefbaarheid in en rondom steden en dorpen. Zo zorgen MKB-ondernemers voor brede welvaart binnen de gemeente. Gemeente Noordenveld is het beste voorbeeld binnen de provincie. Op naar een plaats in de landelijke top! Daarin staat namelijk nog geen enkele noordelijke gemeente.”

Wethouder Henk Kosters is blij met de titel MKB-vriendelijkste gemeente: “We zijn blij deze prijs te mogen ontvangen. Wij streven ernaar om dicht bij onze ondernemers te staan, benaderbaar te zijn en ze de ruimte te geven om te ondernemen waar mogelijk. Het stemt me erg tevreden dat wij juist nu deze prijs krijgen. Dat onze ondernemers juist in deze tijd, die gekenmerkt wordt door corona en afstand, onze inspanningen om verbinding te zoeken waarderen.”