RODEN - In het centrum van Roden staat dit voorjaar van alles te gebeuren. De noordzijde van de Heerestraat wordt heringericht. De Kanaalstraat en het Julianaplein worden in het kader van de HOV-as (de busroute) aangepakt. De Jumbo gaat vanwege een verbouwing tijdelijk verhuizen van de Westerbaan naar de Albertsbaan. De parkeersituatie levert in de huidige situatie op piekmomenten al problemen op en komt door alle activiteiten in het centrum verder onder druk te staan.


Parkeerschijf voor kort parkeren

Daarom is men van plan om tijdelijk een parkeerschijfzone (ook wel blauwe zone) in te stellen. Deze geldt voor de periode dat de Jumbo is gevestigd aan de Albertsbaan. Zoals het er nu uitziet gaat het om de periode van mei tot en met oktober 2021. In een parkeerschijfzone mag u met een blauwe schijf gedurende een korte periode parkeren. Door een maximale parkeerduur in te stellen, blijft er ruimte beschikbaar voor winkelend publiek. Dit betekent dat mensen die langer willen parkeren dan de maximale parkeerduur, elders buiten de parkeerschijfzone moeten parkeren.

De parkeerschijfzone zoals we die nu voor ogen hebben bestaat uit het gebied: Albertsbaan, Bernhardpassage, Wilhelminastraat, Padkamp en het deel van de Heerestraat tussen de Wilhelminastraat en de Nieuweweg. De voorgestelde maximale parkeerduur in dit gebied bedraagt 2 uur. Deze regeling is van kracht op maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 18 uur en op donderdag van 9 uur tot 21 uur.

Ontheffing voor bewoners zonder eigen parkeergelegenheid
Bewoners kunnen 1 ontheffing per adres aanvragen als zij geen parkeergelegenheid op eigen terrein hebben en ondernemers kunnen een ontheffing aanvragen als blijkt dat zij deze nodig zijn voor het uitoefenen van de bedrijfsvoering.

Reacties, opmerkingen of vragen, laat het ons weten
De gemeente hoort graag wat u van deze maatregel vindt, voordat men deze definitief vaststellen en uitvoeren. Heeft u opmerkingen over het gebied waar de parkeerschijfzone van kracht wordt, de maximale parkeerduur of de voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing, dan hoort men dat graag. U kunt uw reactie sturen aan centrumroden@noordenveld.nl.

Vervolg
Op basis van de ingekomen reacties stelt men een definitief voorstel op. Daarnaast wordt er op alle ingekomen reacties een antwoord gegeven. Het is de bedoeling om het verkeersbesluit voor het invoeren van de parkeerschijfzone half maart te publiceren zodat de parkeerschijfzone vanaf begin mei in kan gaan.