RODEN - Voelt u zich betrokken bij het gebied Matsloot-Westpoort? Dan nodigen wij u van harte uit om met ons van gedachten te wisselen. Hiervoor organiseren wij inloopmomenten in Oostwold en Roderwolde. U krijgt meer informatie over ideeën die er zijn en we luisteren graag naar uw ideeën over de inrichting van het gebied. Samen met u kijken we over provinciale en gemeentegrenzen heen, op zoek naar de beste inrichting.


In en rondom het gebied Matsloot-Westpoort speelt veel. Naast de huidige ontwikkelingen, zijn er wensen voor de toekomst. Er zijn plannen voor natuur, recreatie, duurzame energie en investeringen in waterberging. Veranderingen die kansen bieden, maar ook uitdagingen. Zonder visie dreigt visuele aantasting van het landschap, ofwel het gaat er rommelig uitzien. We nodigen u uit om hierover mee te denken.

2 provincies (Groningen en Drenthe) en 3 gemeenten (Groningen, Noordenveld en Westerkwartier) werken samen om dit te realiseren.

Wij zijn benieuwd naar uw inbreng

U kunt uw inbreng op verschillende manieren geven. U kunt naar een van de inloopmomenten komen en/of uw reactie mailen naar Janet Oldeman via J.Oldeman@provinciegroningen.nl.

Inloopmomenten

Datum: donderdag 7 juli
Tijd: 16.30 tot 20.30 uur
Locatie: De Gaveborg, Boomgaard 1 in Oostwold

Datum: dinsdag 6 september
Tijd: 16.30 tot 20.30 uur
Locatie: Dorpshuis, Hoofdstraat 21-A in Roderwolde

Meer informatie vindt u op de projectpagina: www.provinciegroningen.nl/matsloot-westpoort